Przymierze członkowskie

Udostępnione dzięki uprzejmości 9Marks i przyjęte przez zbór w 2018 roku.

Przymierze (Page Header)
fa-bookmark

Przymierze członkowskie

Kościoła Chrześcijańskiego Łaska w Krakowie

Przywiedzeni, jak wierzymy, przez Bożą Łaskę, do upamiętania i wiary w Pana Jezusa Chrystusa, oddawszy się Jemu i przyjąwszy chrzest na wyznanie wiary w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i polegając na Jego łasce i pomocy, solennie i z radością odnawiamy przymierze jedni z drugimi.

Będziemy modlić się i dokładać starań o jedność Ducha w spójni pokoju. Będziemy kroczyć razem w braterskiej miłości, jak przystoi członkom Kościoła Chrystusa. Będziemy troszczyć się z miłością jedni o drugich i doglądać wzajemnie, wiernie napominając i zabiegając jedni o drugich, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.

Nie będziemy zaniedbywać wspólnych zgromadzeń ani modlitwy za siebie i za innych. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby pomagać wzrastać tym, których powierzono naszej opiece, w miłości i napomnieniu Pańskim, we wszystkim dając wzór innym, dla zbawienia naszych bliskich i przyjaciół. Będziemy cieszyć się radością jedni drugich i zrobimy wszystko, aby z troską i współczuciem nosić również ciężary i smutki jedni drugich.

Dołożymy starań, aby z Bożą pomocą, baczyć na to, jak żyjemy, odrzucając bezbożność i światowe pożądliwości, pamiętając, że skoro zostaliśmy pogrzebani w chrzcie i wzbudzeni na nowo z symbolicznego grobu, spoczywa na nas teraz szczególny obowiązek prowadzenia nowego i świętego życia.

Będziemy pracować razem, aby zapewnić ciągłość wiernej ewangelicznej służbie naszego kościoła, dbając o nabożeństwa, ustanowienia, dyscyplinę i nauczanie. Będziemy regularnie i chętnie łożyć na wsparcie służby, wydatki kościoła, pomoc ubogim i szerzenie ewangelii pośród narodów.

Jeśli opuścimy to miejsce, najszybciej jak to możliwe przyłączymy się do innego kościoła, w którym będziemy mogli żyć zgodnie z duchem tego przymierza i zasadami Bożego Słowa.

Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego będzie z nami wszystkimi.

Amen.


Tekst przymierza użyty dzięki uprzejmości 9Marks do którego należy autorstwo i który znajduje się oryginalnie w książce pt. "Jak wygląda zdrowy kościół" Marka Devera - kliknij tutaj aby przejść na stronę 9Marks