Nabożeństwo

Czym jest biblijne nabożeństwo?

Nabozenstwo (Page Header)

Nabożeństwo

"I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach."

Dzieje Apostolskie 2:42 BW

Słowo Boże w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich podaje nam warty zapamiętania opis społeczności Kościoła po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu naszego Zbawiciela.

Nabożeństwo jest czasem w którym gromadzimy się jako Boży lud by słuchać nauczania Bożego Słowa i poprzez to nauczanie być przemienianymi na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Kazanie jest centralnym punktem niedzielnej społeczności, jednak jest ono równie ważne jak pozostałe elementy: wspólnota ludzi zbawionych, łamanie chleba i modlitwa.

W trakcie naszych nabożeństw przychodzimy z ufną odwagą do Pana i oddajemy Mu chwałę modląc się i śpiewając.

W trakcie każdego nabożeństwa również łamiemy chleb i dzielimy się kielichem, zgodnie z zaleceniem Pana – do czasu aż On powróci (1 Kor. 11.26). Wieczerza Pańska jest przywilejem do którego przystąpić może każdy człowiek którego grzech został zmazany przez całkowite i doskonałe dzieło Bożego Syna na Krzyżu i tylko przez nie, to jest każdy kto narodził się na nowo z Ducha, oraz potwierdził to poprzez chrzest wodny. Wierzymy że jest to duchowy posiłek i wzmocnienie które Pan ustanowił dla tych wszystkich którzy należą do Niego.

Po nabożeństwie jest czas społeczności przy kawie, herbacie i ciastku.

fa-users