Modlitwa

Jako zbór chcemy się modlić o wiele spraw, szczególnie zaś o poniższe.

Modlitwa (Page Header)
fa-child

Modlitwa

Chemy się modlić o:

  • o zbawienie ludzi w Krakowie i Polsce
  • o powstawanie nowych lokalnych kościołów w Polsce które będą miłować Chrystusa i Jego Słowo ponad wszystko
  • o to by Bóg przydał pracowników dla Jego Królewstwa: pasterzy, nauczycieli i ewangelistów o charakterze podobnym do Chrystusa
  • o wyposażenie Kościoła w moc Ducha Świętego byśmy mogli z odwagą zwiastować Ewangelię wśród naszych bliskich i znajomych
  • o jedność wszystkich zbawionych przez Ewangelię Jezusa Chrystusa i widoczne świadectwo miłości Naszego Zbawiciela w Kościele
  • o owocną i bliską współpracę kościołów reformowanych w Krakowie
  • o mądrość dla rządzących w Polsce aby wiedzieli jakie podejmować decyzje, abyśmy mogli żyć w pokoju i wolności do zwiastowania Ewangelii
  • o prześladowanych Braci i Siostry, oraz o prowadzenie w tym jak możemy ich wesprzeć
  • o nadchodzące kazania i grupy biblijne