Nagrania

Oglądaj. Słuchaj. Rozważaj. Módl się.

Sermons Header Brick

Poniżej znajduje się lista nagrań kazań i rozważań* w wersji audio oraz wyszukiwarka, poprzez którą można znaleźć poszukiwane nagrania. Aktualne kazania dostępne są również na naszym Facebooku oraz na kanale Youtube.

*W odróżnieniu od głównego kazania, dla naszych potrzeb przyjęliśmy nazywać krótkie słowo głoszone na początku nabożeństw rozważaniem.