Witaj w

KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM ŁASKA

"Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa jego łaska!" Psalm 136:1

Zapraszamy na spotkania do Kościoła Chrystusa Zbawiciela w Krakowie na ulicy Smolki 8, w każdą niedzielę o godzinie 11:00

Ewangelia którą zwiastujemy

Słowo Ewangelia można streścić dwoma wyrazami, Ewangelia to Jezus Chrystus.

Zwiastujemy Ewangelię że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, aby ten będąc w pełni Bogiem, stał się równocześnie w pełni człowiekiem, takim jak my, jednak absolutnie bez grzechu. On przyszedł na świat aby dać świadectwo prawdzie, żył doskonałym życiem, nigdy nie grzesząc, ale zawsze perfekcyjnie wykonując wszystko czego Bóg oczekuje od każdego człowieka. On wypełnił całe Boże prawo, którego my nie mogliśmy wypełnić, aby przez swoje posłuszeństwo i sprawiedliwość pojednać nas z Bogiem.

On, Umiłowany Jedyny Boży Syn zawisł na krzyżu, oddając swoje życie dobrowolnie, aby każdy grzesznik który uwierzy zwiastowaniu Dobrej Nowiny - Ewangelii o Jezusie Chrystusie był zbawiony. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, dobry za złych, Stwórca za stworzenie, aby każdy człowiek który uwierzy tej Ewangelii nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy wierzysz? Na czym opierasz swoją pewność zbawienia?

A Little About Who We Are

Nadchodzące wydarzenia i spotkania

Niedzielne nabożeństwo
Grupa biblijna we wtorek
Grupa biblijna w środę