O nas

Jesteśmy zgromadzeniem osób wierzących w Jezusa Chrystusa, zbawionych jedynie dzięki cudownej łasce Bożej. Z tego powodu naszym pragnieniem jest oddawanie chwały Trójjedynemu Bogu we wszystkim, co robimy.

Kościół Chrześcijański „Łaska” jest niezależnym protestanckim kościołem reformowanym, mającym relacje z kościołami w Stanach Zjednoczonych i Europie, które wiernie służą Bogu i głoszą Słowo Boże. Więcej informacji o bratnich kościołach można znaleźć na stronie https://illbehonest.com oraz https://illbehonest.com/polish

Opieramy swoje wyznanie wiary, nauczanie oraz praktyki jedynie na Biblii, która jest natchnionym Słowem Bożym. Kazania w naszym kościele są zakorzenione i ugruntowane całkowicie na tym Słowie.

Naszym celem jest, aby nasz Pan Jezus Chrystus był uwielbiony zawsze i wszędzie, a chrześcijanie mogli wzrastać w poznaniu jedynego i żywego Boga.

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej hotelu „Fortuna”, przy ulicy Czapskich 5.

 

Z Bożym błogosławieństwem

Członkowie Kościoła Chrześcijańskiego „Łaska” w Krakowie